Eigenaar van deze website:

Raebekah
c/o Raebekah Burbach
info@theraebekahband.com
tel: [+31] – (0)6 – 81 68 93 93


1. Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Raebekah deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Alle op deze website verstrekte informatie kan aan verandering onderhevig zijn. Raebekah aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

2. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Raebekah en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

3. Informatie van derden

Raebekah is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.